Korzystne reguły opodatkowania:

 • działalności operacyjnej: 5% (15%).
 • otrzymywanych dywidend: 0% (15%),
 • otrzymywanych zysków kapitałowych (np. ze zbycia udziałów lub akcji): 0% (15%),
 • wypłacanych dywidend: 0% (15%),
 • wypłacanych odsetek: 0% (10%),
 • wypłacanych należności licencyjnych: 0% (10%),

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, iż Litwa:

 • oferuje najlepsze w UE warunki podatkowe prowadzenia działalności handlowej przez małych przedsiębiorców,
 • charakteryzuje się relatywnie niskimi kosztami utrzymania struktury,
 • jest członkiem Unii Europejskiej i strefy euro, korzysta z unijnych swobód gospodarczych,
 • korzysta ze zwolnień podatkowych na podstawie dyrektyw unijnych,
 • charakteryzuje się wysokim stosunkiem jakości usług do ich ceny.